Site HaritasıAna SayfaTest Rehberi
Gıda Duyarlılığı
Terimler Rehberi
İletişim
Referanslarımız
İşçi Sağlığı ve İşyeri Taramaları

Untitled Document
Tahlil Sonuçlarında Gördüğünüz Terimler ve Anlamları...
 


CHECK-UP HANGİ TESTLER YAPILIR?

* Açlık Kan Şekeri:
Şeker hastalığının tanı ve tedavisi için yapılır.

* SGOT – SGPT:
Kraciğer ve safra yolları ile ilgili hastalıkların tanısı için yapılır.

* ÜRE – KREATİNİN:
Böbrek fonksiyonlarının izlenmesi için yapılır.

* ÜRİK ASİT:
Protein metabolizması ve gut hastalığının teşhisi için yapılır.

* TOTAL KOLESTEROL – LDL KOLESTEORL – HDL KOLESTEROL – TRİGLİSERİT:
Kroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmelerinin yapılması ve izlenmesi için yapılır.

* S-TSH:
Troit hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan testtir. Bayanlarda 40, erkeklerde 50 yaştan sonra her yıl bakılmalıdır.

* PSA:
Prostat bezinin iltihaplarında, büyümesi ve kanserlerinin teşhisi ve tedavisinde kullanılan bir parametredir. 50 yaşından sonra yılda bir kez bakılmalıdır.

* TAM İDRAR TETKİKİ:
Böbrek hastalarının tanısında ve izlenmesinde ayrıca idrar yolu hastalıklarının saptanmasında bakılmaldır.

* DIŞKIDA GİZLİ KAN:
Mide, bağırsak kanamalarını gösterir.

* LENFOSİT – NETROFİL – MONOSİT – EZİNOFİL – BALOFİL:
Bu test panelinde kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının tanısı için yapılır.

* SEDİMANTASYON:
Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların ve bir takım kanserlerin ayrıca oletif romatizma hastalıklarının göstergesdir.

* RBC (Red Blood Cells):
Oksijen taşıyan hücrelerin miktarını verir. Düşükse anemi (kansızlık) veya kan kaybı vardır. Yüksekliğinde örnek; yüksek rakımlı yerde oturmak, koalt, böbrek hastalığı, polisitemin hastalığında yapılır.

* MCV (Mean Cerposcular Volume):
Oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğüdür. Azlığında eritrositler daha ufak çokluğunda daha genişlemişlerdir. Örneğin: demir eksikliği anemisinde entrositler küçülür, dolaysısıyla MCV değeri düşüktür. Bir vitamişn eksikliği anemisinde entrositler büyümüştür. MCV yüksektir.

* HB (HEMOGLOBİN):
Kanda hemoglobin miktarını gösterir. Anemide hemoglobin düşer.

* HCT (HEMATOKRİT):
Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarının bir ölçüsüdür. Anemi, lösemi, kan kaybı gibi durumlarda ishal ve polisitemide artar.

* PLT (TROMBOSİT):
Trombosittir. Yani pıhtılaşmayı gösteren hücrelerdir.

* WBC (White Blood Cells):
Vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin yeni lakositlerin toplamını gösterir. Enfeksiyon hastalıkları ve lupus gibi kronik iltihaplı hastalıklarda ve lösemilerde yüksektir.

* PNL (NÖTROFİLLER):
Bakteriyel enfeksiyonlarda yüksektir.

* LYMPHOCYTES (LENFOSİTLER):
Viral enfeksiyonlarda ve bazı kronik hastalıklarda azalır. AIDS’de düşer.

* EOZİNOPHILIS (EOZİNOFİLLER):
Allerjide ve parazit hastalıklarda yüksektir.

PROSTAT TARAMA TESTİ
- PSA / Free PSA
- Sedimatasyon
- Tam idrar tahlili

ROMATİZMA TARAMA TESTİ
- RF
- ASO
- Sedimantasyon
- Tam kan sayımı

HEPATIT HIV TARAMASI
- Anti HAV (Total)
- HbsAg
- Anti Hbs
- Anti HCV
- Anti HIV
- Sedimantasyon

GENEL TARAMA TESTİ
- Açlık kan şekeri
- HbAIC
- Total kolesterol
- HDL kolesterol
- LDL kolesterol
- VLDL kolesterol
- Trigliserit
- Üre
- Kreatinin
- SGOT
- SGPT
- HbsAg
- Anti HBS

DIABET TARAMA TESTİ
- Açlık kan şekeri
- HbAIC
- Total kolesterol
- HDL kolesterol
- LDL kolesterol
- VLDL kolesterol
- Trigliserit


 
Copyright (c) 2006 Tüm Hakları Eskişehir Düzen Laboratuvarı'na Aittir.
17352203061 
14022407161